Jubileusz 50-lecia pracy Sołtysa Bolesława Piotrowskiego

soltys lomazyW dniu 8 czerwca 2016 roku w Gminie Łomazy odbyła się szczególna uroczystość – Pan Bolesław Piotrowski, Sołtys Wsi Jusaki – Zarzeka obchodził jubileusz 50-lecia pełnienia funkcji Sołtysa.

Pan Bolesław Piotrowski urodził się we Wsi Jusaki - Zarzeka 6 stycznia 1941 roku funkcję Sołtysa objął w roku 1966 i jako Sołtys pracuje nadal, służąc mieszkańcom swojego Sołectwa i Gminie Łomazy.


Samorząd Gminy Łomazy uczcił Jubilata podczas uroczystej sesji Rady Gminy.
Pan Sołtys otrzymał gratulacje i życzenia, pamiątki okolicznościowe od Wójta Gminy Jerzego Czyżewskiego i pracowników Urzędu Gminy, od Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Derlukiewicz i Radnych oraz od kolegów Sołtysów.

Pan Starosta Bialski Mariusz Filipiuk złożył Jubilatowi serdeczne gratulacje i życzenia oraz wręczył dyplom upamiętniający 50-lecie pełnienia funkcji Sołtysa.
O Panu Sołtysie Bolesławie Piotrowskim możemy powiedzieć, że jest osobą bliską, powszechnie znaną, lubianą i godną zaufania. Cechą szczególną naszego Jubilata jest wielkie poczucie humoru, dystans do siebie i otaczających ludzi oraz pogoda ducha. Pięćdziesięcioletni okres pracy sołeckiej świadczy o jego dużym zaangażowaniu w sprawy mieszkańców i sprawy Gminy Łomazy, o jego otwartości i przychylności ludziom.

W roku 2012 Państwo Jadwiga i Bolesław Piotrowscy obchodzili piękny jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, ich wspólne życie rodzinne łączyło się z pracą społeczną, bo gdyby nie wsparcie, wyrozumiałość i zaangażowanie żony Jubilata Pani Jadwigi Piotrowskiej, długoletnia praca dla wsi nie byłaby możliwa. Toteż serdeczne podziękowania od Samorządu Gminy otrzymała także małżonka Sołtysa Pani Jadwiga Piotrowska.

Historię życia i pracy samorządowej udokumentował film, nakręcony na okoliczność jubileuszu przez młodziutką mieszkankę Wsi Jusaki – Zarzeka Natalię Derlukiewicz, z Panem Bolesławem Piotrowskim w roli głównej.

Pan Bolesław Piotrowski podsumowując swój długoletni staż pracy w charakterze Sołtysa zwrócił uwagę na zaangażowanie, rzetelność i uczciwość w piastowaniu tego stanowiska. Wspomniał kolegów Sołtysów i włodarzy Gminy, z którymi pracował. Zaproponował uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych 30 kolegów Sołtysów oraz zmarłych wójtów i naczelników Gminy.soltys 50 lomazy

Ze wzruszeniem dziękował za współpracę Wójtowi Gminy i jego poprzednikom, Radnym Gminy, pracownikom Urzędu Gminy. Dziękował serdecznie swojej żonie Jadwidze Piotrowskiej za wsparcie i pomoc w piastowaniu funkcji Sołtysa, dziękował także mieszkańcom swojej miejscowości.
Podziękowania za przygotowanie uroczystości jubileuszowej skierował na ręce Wójta Gminy Jerzego Czyżewskiego i Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Derlukiewicz.

Dopełnieniem uroczystości był tort jubileuszowy na cześć Jubilata.