II Gminny Konkurs Pięknego Czytania

konkurs czytania lomazyDnia 10.05.2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łomazach odbył się II Gminny Konkurs "Pięknego Czytania". Uczestniczyły w nim dzieci z klas I – III ze Szkoły Podstawowej w Łomazach, Huszczy oraz Studzianki. Celem konkursu było propagowanie kultury czytelniczej, ukazanie piękna języka ojczystego oraz wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu

Wystąpienia uczestników były oceniane przez jury według poszczególnych kryteriów. Przy ocenianiu czytania komisja konkursowa brała pod uwagę zarówno poprawność warsztatową jak i stronę emocjonalną przekazu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

Konkurs odbył się we współpracy: Gminnej Biblioteki Publicznej, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach. Organizatorami przedsięwzięcia były: Elżbieta Bielecka i Agata Chwalewska.

Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski.

Więcej na Facebook