Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego

jubileusz lomazyW dniu 23 kwietnia 2016 roku w Łomazach obchodzono jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Swoje Złote Gody świętowali : Teresa i Krzysztof Gadomscy, Janina i Stanisław Gadomscy, Alina i Józef Hawrylukowie, Halina i Tadeusz Kościowscy, Ewa i Henryk Najdychorowie, Czesława i Franciszek Najdyhorowie, Eugenia i Jan Szutko.
Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w kościele w Łomazach pod przewodnictwem ks. Andrzeja Ognika.


Dalsza część uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury. Jubilatów powitał Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, złożył życzenia i gratulacje jubilatom za ich piękne przeżycie tylu lat w związku małżeńskim. Wójt Gminy powitał także gości w osobach: Stefan Klimiuk Skarbnik Powiatu Bialskiego, ks. Andrzej Ognik wikariusz Parafii w Łomazach, Przewodnicząca Rady Gminy Łomazy Małgorzata Derlukiewicz, Sekretarz Gminy Marianna Łojewska.jubileusz lomazy 2


W dalszej części uroczystości Wójt Gminy wraz zaproszonymi osobami wręczył medale Prezydenta RP za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, listy gratulacyjne oraz wiązanki kwiatów. Następnie jubilaci wraz z gośćmi wysłuchali kilku piosenek przygotowanych przez GOK. Całość uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta z Łomaz.


Spotkanie przy lampce szampana sprawiło, że wróciły wspomnienia z młodych lat. Jubilaci zgodnie stwierdzili , że wzajemna miłość i rodzina to najlepszy lek na wszystkie trudności życia.

Galeria