Otwarty konkurs ofert

lomazyWójt Gminy Łomazy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r.

Ogłoszenie