ZAKUP WĘGLA NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH DLA MIESZKAŃCÓW

węgielZasady wpłat i odbioru węgla

Informujemy, że Gmina Łomazy od 2 grudnia 2022 r. przyjmowane są wpłaty za zakup węgla na preferencyjnych warunkach przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Gmina Łomazy podpisała umowę z PGE Paliwa Sp. z o.o. na zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

 

Informujemy, że:

·      zakupu węgla po preferencyjnej cenie mogą dokonać osoby, które są uprawnione do dodatku węglowego, złożyły w gminie wniosek,

·      cena 1 tony węgla niezależnie od asortymentu wynosi 2000,00 zł brutto,

·      obecnie przyjmowane są wpłaty zgodnie z wnioskami na zakup węgla do 31.12.2022 r., tzn. maksymalna kwota wpłaty powinna wynosić 1,5 tony x 2000,00 zł = 3000,00 zł,

·      kolejność dokonywania wpłat będzie decydować o kolejności dostępności węgla,

·      wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łomazy  nr: 13 8037 0008 0003 2072 2000 0040 (Bank Spółdzielczy w Łomazach) w tytule przelewu należy podać: „zakup węgla, imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, ilość węgla”. Imię i nazwisko oraz adres muszą być zgodne z danymi wpisanymi na złożonym wniosku,

·      po uiszczeniu należnej wpłaty należy odebrać w siedzibie Urzędu Gminy fakturę uprawniającą do odbioru węgla ze składu, faktury będą dostępne do odbioru
po 2 dniach roboczych od dokonania wpłaty,

·      Surowiec jaki będzie dystrybuowany przez Gminę Łomazy to najprawdopodobniej „orzech” i „groszek”.

 

Lista składów węgla w ramach gminnej dystrybucji:  Łomazy, ul. Spółdzielcza 6 - Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"

 

Węgiel z w/w składu będzie można odebrać osobiście. Jest możliwość transportu węgla z punktu składowania do domu, po wcześniejszym uzgodnieniu w punkcie dystrybucji. Punkt zapewni jednorazowy, bezpłatny dowóz węgla do Mieszkańca. Istnieje możliwość workowania węgla za dodatkową opłatą, również po wcześniejszym uzgodnieniu w punkcie dystrybucji.

 

Koszty transportu węgla ze składu gminnego do domu mieszkańców zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) pozostają po stronie Mieszkańca.

 

Ważne: Prosimy o czujność i dokonywanie wpłat wyłącznie na podany powyżej numer konta. Pracownicy gminy nie będą podawać podczas rozmowy telefonicznej numeru konta do wpłat.