Wręczenie promes na zakup sprzętu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Łomazach

W dniu 9 listopada 2022 roku w remizie w Łomazach, odbyła się uroczystość wręczenia promes na zakup sprzętu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu bialskiego, parczewskiego i radzyńskiego.

Łącznie promesy na zakup sprzętu dla MDP otrzymało 24 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 

W wydarzeniu wzięli udział:

– Poseł na Sejm RP – Dariusz Stefaniuk,

– Wicewojewoda Lubelski – Robert Gmitruczuk,

– Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego – Jerzy Szwaj,

– Lubelski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Grzegorz Alinowski,

– Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej – st. bryg. Artur Tomczuk wraz z zastępcą,

– Komendant Powiatowy PSP w Parczewie – st. bryg. Leszek Szymański,

– Komendant Powiatowy PSP w Radzyniu Podlaskim – bryg. Sylwester Wiąckiewicz,

– przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, Wójt Gminy Komarówka Podlaska Ireneusz Demianiu oraz Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko

– druhowie OSP przewidziani do otrzymania promes,

– przedstawiciele Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

 

 

 

5 września 2022 r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 179/2022 w sprawie przyznania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych w wysokości 25 mln zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych. Teraz sukcesywnie środki te są przekazywane do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP).

 

Promesy na dofinansowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych otrzymały:

z powiatu bialskiego:

- Ochotnicza Straż Pożarna Drelów;
- Ochotnicza Straż Pożarna Sławacinek Stary;
- Ochotnicza Straż Pożarna Tuczna;
- Ochotnicza Straż Pożarna Chotyłów;
- Ochotnicza Straż Pożarna Swory;
- Ochotnicza Straż Pożarna Łomazy;
- Ochotnicza Straż Pożarna Lubenka;
- Ochotnicza Straż Pożarna Rogoźnica;
- Ochotnicza Straż Pożarna Zalesie;
- Ochotnicza Straż Pożarna Krzewica;
- Ochotnicza Straż Pożarna Stołpno w Międzyrzecu Podlaskim;
- Ochotnicza Straż Pożarna Rzeczyca;
- Ochotnicza Straż Pożarna Jelnica;
- Ochotnicza Straż Pożarna Huszcza;

z powiatu parczewskiego:

- Ochotnicza Straż Pożarna Jasionka;
- Ochotnicza Straż Pożarna Koczergi;
- Ochotnicza Straż Pożarna Parczew;
- Ochotnicza Straż Pożarna Podedwórze;
- Ochotnicza Straż Pożarna Gęś;
- Ochotnicza Straż Pożarna Kolano;
- Ochotnicza Straż Pożarna Dębowa Kłoda;

z powiatu radzyńskiego:

- Ochotnicza Straż Pożarna Wohyń;
- Ochotnicza Straż Pożarna Czemierniki;
- Ochotnicza Straż Pożarna Domaszewnica.
 

Pieniądze przeznaczone są na sprzęt, umundurowanie, wyposażenie osobiste oraz sprzęt teleinformatyczny, który będzie wykorzystywany przez Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.