XXXII sesja Rady Gminy Łomazy

 

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ z w o ł u j ę XXXII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
6. Oświadczenia i wnioski Radnych Gminy Łomazy.
7. Zamknięcie posiedzenia.
 

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 3 listopada 2022 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomazy, ul. Plac Jagielloński 27.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                  Andrzej Wiński

Transmisja