Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W przedmiocie Rocznego Programu Współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 w trybie zarządzenia nr 294/2022 Wójta Gminy Łomazy z dnia 03 października 2022 roku.

Sprawozdanie