Miejsca dystrybucji jodku potasu na terenie Gminy Łomazy

W związku z Poleceniem Wojewody Lubelskiego przedkładamy Państwu informacje na temat ewentualnego wydawania preparatu stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu, jego dawkowania oraz punktów zlokalizowanych na terenie naszej gminy, które będą tę substancję dystrybuować w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.


Plany związane z wydawaniem tabletek jodku potasu mają obecnie wyłącznie charakter prewencyjno-informacyjny.

Informacja