Gminny konkurs wiedzy pożarniczej " Młodzież zapobiega pożarom"

OSP - LOGOW dniu 27 maja w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Huszczy odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej. Do konkursu przystąpili uczniowie ze Szkół Podstawowych z Huszczy i Łomaz.


Startujących w turnieju oceniało jury w składzie:
- ogniomistrz Karol Telaczyński – z KM PSP w Białej Podlaskiej,
- Roman Stanilewicz – Komendant Gminny OSP w Łomazach,
- Aleksandra Bondaruk- pracownik Urzędu Gminy w Łomazach

 

Goście:

-Tomasz Hołownia - naczelnik OSP Huszcza

- Andrzej Wiński - naczelnik OSP Łomazy,

- Jerzy Czyżewski -Wójt Gminy Łomazy

 

Organizatorami konkursu byli: Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łomazach oraz OSP w Huszczy. Uczniowie pisali w pierwszej części test wiedzy złożony z 30 pytań, a najlepsza trójka rywalizowała w części ustnej o awans na etap powiatowy.

 

Wyniki w kategorii klas I-IV:

I – Bartosz Kuźmicki - SP Łomazy

II – -Przemysław Lisiecki SP Łomazy

III – Gloria Pawlak SP Huszcza

 

Wyniki w kategorii klas V–VIII:I –Maja Rudzka SP Huszcza

II – Marlena Hołownia – SP Huszcza

III – Marta Buczyńska -SP Huszcza

 

Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy, których fundatorem był samorząd gminy. Najlepsi (Bartosz Kuźmicki i Maja Rudzka) będą reprezentowali naszą gminę w eliminacjach powiatowych tego konkursu w dniu 21 marca br.

 

Do turnieju uczniów przygotowywali nw. nauczyciele:
- Barbara Hołownia – Szkoła Podstawowa w Huszczy,

- Ireneusz Korszeń– Szkoła Podstawowa w Łomazach,

- Grażyna Skrzyńska- Szkoła Podstawowa w Łomazach.