Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku.

Herb Gminy ŁomazyW ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2022 roku zadań publicznych złożono 14 ofert. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 229/22 z dnia 11 stycznia 2022 r. Wójta Gminy Łomazy, dotację przyznano na realizację  14 ofert.

Wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku do pobrania pod adresem:

 Wyniki

 

Oferenci, którym  przyznano dotację w kwocie mniejszej niż wnioskowano powinni złożyć aktualizację oferty w terminie do dnia 26.02.2022 r.

Niezłożenie dokumentów w wymaganym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z podpisania umowy ze strony Oferenta. Wzór aktualizacji do pobrania pod adresem:

Ogłoszenie