Stypendia Pomostowe

stypendai lomazyWójt Gminy Łomazy wraz ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Tłoka” z Koszoł przystąpili do Programu Stypendia Pomostowe dla studentów I roku. Projekt został przyjęty pozytywnie i pozyskano środki dla czterech studentów z terenu naszej gminy.

28 grudnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach odbyło się uroczyste wręczenie pism przyznających stypendium.


Laureatami konkursu w naszej gminie zostali:
1. Sinkiewicz Agnieszka - Warszawski Uniwersytet Medyczny,
2. Piotrowska Agnieszka - Akademia Górniczo-Hutnicza,
3. Kulawiec Grzegorz - Politechnika Warszawska,
4. Lewczuk Karol - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej.

Studenci w roku akademickim 2015/2016 otrzymają stypendium w wysokości 5 000 zł.


Stypendium zostało sfinansowane przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, której partnerami są:
• Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności,
• Narodowy Bank Polski,
• Fundacja PZU,
• Fundacja Wspomagania Wsi,
• Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” z Koszoł.

 

Głównym sponsorem wymaganych środków własnych pozyskanych przez Stowarzyszenie „Tłoka” był Jerzy Czyżewski.