Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łomazach

OSP -LOGOW dniu 25 października 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach  odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łomazach. Zjazd był ukoronowaniem pięcioletniej działalności strażackiej organizacji na terenie Gminy Łomazy.

 

W obradach uczestniczyli delegaci wszystkich OSP z terenu gminy, przedstawiciele do zarządu gminnego, członkowie ustępującego zarządu i zaproszeni goście w osobach: bryg Marek Chwalczuk –Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej.

 Zjazd Gminny OSP - JPG

Otwarcia Zjazdu dokonał druh Jerzy Czyżewski Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łomazach, który w swym wystąpieniu podkreślał wielką rolę strażaków ochotników w zapewnieniu bezpieczeństwa ludności.

 

Obradom przewodniczył druh Krzysztof Łojewski wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łomazach.

Zjazd Gminny OSP - jpg

 

W czasie obrad złożono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału, w podjętych Uchwałach m.in.: udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, skład Komisji Rewizyjnej Oddziału, wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

 

Zjazd dokonał zatwierdzenia wyboru Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łomazach na lata 2021 - 2026, który ukonstytuował się następująco:

1.      Jerzy         Czyżewski        - Prezes
2.      Krzysztof   Łojewski          - Wiceprezes
3.      Tadeusz     Stankiewicz      - Wiceprezes
4.      Roman      Stanilewicz       - Komendant Gminny
5.      Sławomir   Bondaruk         - Sekretarz
6.      Barbara     Hołownia          - Skarbnik
7.      Konrad      Bojarczuk         - Członek prezydium
8.      Mariusz    Demianiuk         - Członek
9.       Sławomir   Gąsecki           - Członek
10.    Tomasz     Hołownia          - Członek
11.   Ireneusz    Korszeń             - Członek
12.   Dariusz     Kowalczyk          - Członek
13.   Urszula     Kurianowicz        - Członek
14.   Roman      Nazarewicz         - Członek
15.   Krzysztof    Panasiuk           - Członek
16.  Tadeusz    Piętka                   - Członek
17.  Mateusz     Raczyński           - Członek
18.  Mirosław   Szutko                - Członek
19.  Grzegorz  Tereszczuk           - Członek
 20.  Andrzej     Wiński               - Członek


Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału:

1.      Kamil Frączek           - Przewodniczący

2.      Sławomir Gicewicz    - Sekretarz

3.      Roman Nazarewicz   - Członek

 

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP :

1.      Jerzy  Czyżewski

2.      Krzysztof Łojewski

3.      Roman Stanilewicz

 

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP :

1.      Jerzy Czyżewski

2.      Roman Stanilewicz

 

 Przewodniczący Zjazdu podziękował członkom Komisji Zjazdowych za sprawny przebieg obrad Zjazdu i przekazał dalsze prowadzenie  obrad nowo wybranemu Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego dh Jerzemu Czyżewskiemu, który zamyka obrady XII Zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łomazach.