Komisja Budżetowa, Planowania, Finansów i Rolnictwa

  1. Jaśkiewicz Mirosława – Przewodnicząca
  2. Bańkowski Wiesław – Członek
  3. Bugaj Andrzej – Członek
  4. Firysiuk Leszek - Członek
  5. Hołonowicz Roman – Członek
  6. Korszeń Ireneusz – Członek
  7. Moszkowska Elżbieta – Członek
  8. Szostakiewicz Kamil – Członek
  9. Szutko Mirosław - Członek

Komisja Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej

  1. Moszkowska Elżbieta- Przewodnicząca
  2. Bańkowski Wiesław – Członek
  3. Hołownia Mirosława – Członek
  4. Jaśkiewicz Mirosława – Członek
  5. Korszeń Ireneusz - Członek
  6. Najdyhor Bogdan – Członek
  7. Sadownik Mariusz – Członek
  8. Sak Wojciech – Członek

Komisja Rewizyjna

  1. Roman Hołonowicz - Przewodniczący
  2. Leszek Firysiuk - Członek
  3. Kamil Szostakiewicz - Członek