Informacja

Informujemy, iż dnia 30 września 2021r. upłynął termin uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych za III kwartał.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności uregulowania należności.

 

Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu (gotówką lub kartą) oraz przelewem na rachunek: 98 8037 0008 0003 2072 2000 0450 (w tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko, oraz adres posesji).

 

 Opłata wynosi 11,00 zł miesięcznie za osobę, a w przypadku osób posiadających kompostownik: 10,00 zł miesięcznie za osobę. Opłatę uiszczamy miesięcznie lub kwartalnie: do 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia.


 Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 83 3417 008