Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 w trybie zarządzenia nr 191/2021 Wójta Gminy Łomazy z dnia 16 września 2021 roku.

Sprawozdanie