Oficjalne oddanie do użytku nowo przebudowanych dróg powiatowych Łomazy-Kozły-Kolembrody i Kozły-Musiejówka

Otwarcie drogi -Kozły29 września w Kozłach oficjalnie dokonano otwarcia ponad 14 km nowo przebudowanych dróg powiatowych Łomazy-Kozły-Kolembrody i Kozły-Musiejówka. Wartość inwestycji to 8 561 509,06 zł, w tym 50 % dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych - 4 280 752,78 zł, 25% z Powiatu Bialskiego, 18% z Gminy Łomazy i 7% z Gminy Rossosz.

 

Zakres robót obejmował: wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej, remont istniejących przepustów, wykonanie zatok autobusowych wraz z peronami, wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej w Kozłach dł. 260 metrów, przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, regulacje poboczy i renowację rowów przydrożnych, odnowa istniejącego systemu odwodnienia, oznakowanie pionowe i poziome.

 Otwarcie drogi - Kozły

 

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., a inwestycja była realizowana od sierpnia 2019 roku do sierpnia 2021 roku.

 

W wydarzeniu udział wzięli wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, starosta bialski Mariusz Filipiuk wraz z zarządem i radnymi powiatu, wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski oraz Gminy Rossosz Kazimierz Weremkowicz, radni i sołtysi Łomaz, Kozłów i  Musiejówki, a także mieszkańcy obu gmin.

Galeria - Radio Biper