OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Realizując Uchwałę Nr V/25/15 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Łomazy zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

 

Termin konsultacji: od 16 września do 1 października 2021 roku.

Projekt programu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Organizacje pozarządowe i organizacje, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie mogą składać opinie drogą korespondencyjną tradycyjną na adres: Urząd Gminy Łomazy, Plac Jagielloński 27 21-532 Łomazy lub elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Załączniki