Ruszają spotkania w powiatach w ramach konsultacji projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Spotkania w powiatachZarząd Województwa Lubelskiego zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w 24. spotkaniach organizowanych wspólnie z władzami powiatów oraz miast na prawach powiatu w ramach konsultacji projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

W ich trakcie, oprócz omówienia projektu programu zaprezentowane zostaną szczegóły dotyczące procesu programowania nowej perspektywy finansowej, które będą obowiązywać państwa członkowskie w kolejnych latach oraz zmiany w stosunku do perspektywy na lata 2014-2020.

lubelskie.pl