KOMUNIKAT dot. DOWODÓW OSOBISTYCH

Szanowni Państwo,

zgodnie z art.10 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1000) wszedł w życie przepis art.5 tej ustawy, zgodnie z którym złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego są możliwe tylko do dnia 26 lipca 2021 r.

Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka, zostaną wyłączone.

 

Począwszy od 27 lipca, każdy ubiegający się o dowód jest zobowiązany osobiście złożyć wniosek o jego wydanie w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju.