Fundusz sołecki - harmonogram zebrań sołeckich

Zapraszamy na zebranie sołeckie z mieszkańcami Gminy Łomazy w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2021 rok

Lp Sołectwo Termin spotkania Godzina Miejsce
1 BIELANY 23.09.2020 19.30 świetlica
2 BURWIN 09.09.2020 19.30 świetlica
3 DUBÓW 23.09.2020 18.00 świetlica
4 HUSZCZA PIERWSZA 08.09.2020 19.30 remiza OSP
5 HUSZCZA DRUGA 08.09.2020 18.00 świetlica
6 JUSAKI - ZARZEKA 28.09.2020  18.00  posesja państwa Deneków
7 KOPYTNIK 29.09.2020 18.00 świetlica
8 KOSZOŁY 24.09.2020 1800 remiza OSP
9 KORCZÓWKA 25.09.2020 19.00 świetlica
10 KOZŁY 24.08.2020 18.00 świetlica
11 KRASÓWKA 09.09.2020 19.00 świetlica w Burwinie
12 LUBENKA 11.09.2020 19.00 Wiejski Dom Kultury
13 ŁOMAZY I 22.09.2020 19.00 remiza OSP
14 ŁOMAZY II
15 STASIÓWKA 29.09.2020 17.00 świetlica
16 STUDZIANKA 16.09.2020 19.00 świetlica
17 SZYMANOWO 11.09.2020 18.00 posesja Sołtysa
18 WÓLKA KORCZOWSKA  22.09.2020 17.00 posesja Sołtysa
19 WOLA DUBOWSKA 25.09.2020 17.00 posesja Sołtysa