Cykl bezpłatnych szkoleń

Regiony - logoZwiązek Zawodowy Rolników i Obszarów Wiejskich „Regiony” zaprasza chętnych mieszkańców gminy Łomazy na cykl bezpłatnych szkoleń w dniach 17,18,19 września i 8,9,10 października (udział w dwóch terminach). Szkolenia z pełnym wyżywieniem i zakwaterowaniem w pensjonacie „Urocza” w Serpelicach.

Tematyka szkoleń:

A. ABC gospodarstwa/przedsiębiorcy rolnego

-zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym;

-zasady ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym;

-rachunkowość gospodarstwa rolnego;

-zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie;

-system opodatkowania działalności rolniczej;

-ubezpieczenia w rolnictwie;

-finansowanie rozwoju produkcji i gospodarstwa rolnego;

-ochrona środowiska w rolnictwie a program azotanowy;

-dotacje do rolnictwa na:

-modernizację gospodarstw rolnych,

-restrukturyzację małych gospodarstw,

-premie dla młodych rolników,

-premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

-rolnictwo ekologiczne, warunki i zasady rozwoju;

-jak zdobyć pieniądze na nawadnianie gospodarstwa ?;

-bioasekuracja jako narzędzie walki z ASF, wnioski z walki z epidemią dla produkcji zwierzęcej.

 

B. Aktywizacja gospodarcza środowisk lokalnyc

-przedsiębiorczość wiejska;

-rynek produktów lokalnych;

-rozpoczęcie pozarolniczej działalności a rolniczy handel detaliczny i

sprzedaż bezpośrednia;

-tendencje rozwojowe rynku produktów rolno-spożywczych

( podaż, popyt, ceny, opłacalność produkcji rolnej);

-rynkowy i nierynkowy obrót gruntami, ich wpływ na zmianę struktury

obszarowej gospodarstw );

-uwarunkowania rozwoju i transferu nowych technologii i innowacji;

-rola kapitału ludzkiego na lokalne rynki pracy i bezrobocie;

-rola i zadania państwa w rozwoju lokalnych przetwórni, sieci zbytu i usług

bankowych dla gospodarstw rolnych.

 

C. Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku

-kierunki rozwoju rolnictwa polskiego w ramach WPR ( próba analizy );

-ocena integracji krajowego rynku rolno-spożywczego z rynkiem unijnym i światowym;

- nowe dopłaty z UE dla polskich gospodarstw, kurs na cyfryzację rolnictwa;

-Unijny Zielony Ład – szansa czy zagrożenie dla polskiego rolnictwa?;

-rolnictwo europejskie w dobie pandemii COVID-19.

 

D. Wsparcie dla gospodarstw rolnych, agroturystyki i lokalnych struktur dotkniętych COVID-19

Szkolenie poprowadzą kadry Instytutu Ekonomiki Rolnictwa w Warszawie.

 

Bardzo ważnym elementem szkolenia będą także zaplanowane spotkania z przedstawicielami kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oraz KRUS.

Zgłoszenia do dnia 08-09-2020 koordynator Monika Głowacka tel. 507-731-880