Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej

100 lecie szkoły ŁomazyZłoty jubileusz skłania do zadumy i stanowi przyczynę głębokich refleksji nad mijającym czasem. 100-lecie szkoły to doniosłe wydarzenie, to młodość kilku pokoleń będąca okazją do wspomnień, które na zawsze pozostają w pamięci, czas je porządkuje, dodaje im blasku, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych dzisiaj do nas przemawia, łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością. M. Proust pisał, że „przeszłość jest zamknięta w miejscach i przedmiotach, a gdy znajdziemy się tam, gdy je odnajdziemy – oswobodzone wspomnienia zwyciężają czas i wracają, aby żyć z nami”.


Jubileusz szkoły jest najlepszą okazją do przywołania pamięci o zdarzeniach i ludziach współtworzących świadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami. Z wielkim sentymentem i rozrzewnieniem wspominamy kadrę kierowniczą, nauczycieli i wszystkich pracowników, którzy kształtowali wizerunek naszej szkoły przez minione stulecie, oddali jej entuzjazm i serce, dbali o edukację, wychowanie, bezpieczeństwo, a wszystko dla dobra młodego człowieka. W szkole bowiem najważniejszy zawsze jest uczeń, jej duszą jest nauczyciel, wsparciem – rodzice, a dumą absolwenci. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach dla jej absolwentów to wspomnienia o dzieciństwie, młodości, o czasie, w którym zdobywali podstawową wiedzę o otaczającym świecie. Właśnie ta wiedza i umiejętności stały się solidnym fundamentem do dalszej edukacji. Szkoła to również ludzie: nauczyciele, rodzice, pracownicy, koledzy i koleżanki, z którymi zawarliśmy pierwsze przyjaźnie, utrzymujące się niekiedy przez całe życie. Budynek szkoły jest świadectwem ciągłości, miejscem, które niezmiennie trwa i przypomina, że należymy do wspólnoty noszącej jej imię. Świętując tak piękny Jubileusz uzmysławiamy sobie, że jest to idealny moment na przypomnienie nie tylko historii szkoły, ale także zaprezentowanie jej osiągnięć. Z nieukrywaną dumą i radością przedstawiamy wszystko to, co świadczy o oryginalności i niepowtarzalności tej właśnie szkoły. Przygotowana pod kierunkiem dyrektora szkoły publikacja „Przez stulecie”, upamiętniająca 100-letnią historię szkoły niech zatrzyma w pamięci dokonania i wspomnienia z przeszłości oraz dostarczy wielu wzruszeń i będzie miłą pamiątką. Drogi Absolwencie, odwiedzaj swoje wspomnienia, zawsze będziesz tu miłym gościem!
Msza św. w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach dnia 17.10.2015r. zainaugurowała Wielki Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Łomazach im. Tadeusza Kościuszki. Proboszcz parafii Adam Kamecki uroczyście przekazał pierwszy sztandar szkoły na ręce pani dyrektor Anny Filipiuk.
Pod pomnikiem patrona szkoły Tadeusza Kościuszki delegacja uczniów złożyła kwiaty.
Marszałek Województwa Lubelskiego p. Sławomir Sosnowski, Wójt Gminy Łomazy p. Jerzy Czyżewski, Prezes Łomaskiego Stowarzyszenia Rozwoju p. Jan Charycki oraz dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach p. Anna Filipiuk odsłonili tablicę pamiątkową, poświęconą wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły w latach 1915-2015. Głównym fundatorem i wykonawcą tablicy jest absolwent szkoły p. Tomasz Morgunowicz, a także Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju, Absolwenci, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie.
Wójt Gminy i Dyrektor Szkoły powitali gości przybyłych na uroczystość i podziękowali za przyjęcie zaproszenia. Galę zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz państwowych i samorządowych: p. Stanisław Żmijan – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, p. Franciszek Jerzy Stefaniuk - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, p. Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu w MEN, p. Przemysław Litwiniuk – Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, p. Riad Haidar – Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, p. Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, p. Mariusz Sawtyruk – Kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Białej Podlaskiej, p. Tadeusz Łazowski - Starosta Powiatu Bialskiego, p. Jan Bajkowski - Wicestarosta Powiatu Bialskiego, p. Aleksiejew Siergiej Wiktorowicz – Wicekonsul Republiki Białorusi w Białej Podlaskiej, p. Mateusz Majewski i p. Marek Uściński – Radni Powiatu Bialskiego, podkom. Mariusz Kononiuk -Komendant Komisariatu Policji w Wisznicach; przedstawiciele duchowieństwa: ks. Infułat Jan Sobechowicz, ks. Andrzej Biernat – Dziekan naszego dekanatu, ks. Adam Kamecki - Proboszcz Parafii Łomazy; wójtowie zaprzyjaźnionych gmin: p. Marek Korpysz – Wójt Gm. Sosnówka, p. Kamil Kożuchowski – Wójt Gm. Piszczac, p. Kazimierz Weremkowicz – Wójt Gm. Rossosz oraz Wójt Gm. Łomazy poprzednich kadencji p. Waldemar Droździuk. Swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddziału Zamiejscowego w Białej Podlaskiej: p. Wanda Żukowska –Kierownik Oddziału i p. Marek Żelisko –Starszy Wizytator. Władze Związkowe reprezentowała Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZNP w Białej Podl. p. Krystyna Rachoń -Kulicka.
Ponadto zaproszenie na jubileuszową uroczystość przyjęli: Radni Gminy Łomazy na czele z Wiceprzewodniczącym p. Andrzejem Wińskim oraz Przewodniczącą Komisji Oświaty - p. Elżbietą Moszkowską, a także pracownicy Urzędu Gminy Łomazy na czele z Sekretarzem Gminy Łomazy p. Marianną Łojewską.
Gościliśmy również dyrektorów zaprzyjaźnionych placówek oświatowych: p. Annę Wołyniec- Dyrektora Średniej Szkoły nr 13 w Brześciu z delegacją, p. Jadwigę Romaniuk – Dyrektora LSCDN w Białej Podl., p. Annę Denkiewicz - Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podl., p. Bogumiłę Zieńczuk – Dyrektora Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Białej Podl., Marzennę Rechnio – Wicedyrektora Gimnazjum nr 6 im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podl. wraz z byłą Dyrektor- p. Ireną Hawryluk, p.Ireneusza Długołęckiego- Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr1 w Białej Podl., p. Daniela Sikonę - Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Żwirki i Wigury w Białej Podl., p. Halinę Żelisko – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Białej Podl., p. Iwonę Jędryczkowską – Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 16 w Białej Podl., p. Joannę Kowalik – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Huszczy, p. Renatę Fedorowicz – Dyrektora Zespołu Szkół w Tucznej, p. Bożenę Konieczkę – Dyrektora Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach, p. Zenona Iwanowskiego – Dyrektora i p. Edytę Krzemińską - Wicedyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu, p. Wojciecha Wawryniuka – Dyrektora Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Olszance, p. Magdalenę Artecką - Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chotyłowie, p. Dorotę Sierpatowską – Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu, Lucynę Krać – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppłk Stefana Skoczylasa w Rossoszu, p. Bogusława Szczęśniaka – Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im.K.K. Baczyńskiego w Wisznicach, p. Agatę Chwalewską – Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łomazach wraz z pracownikami i p.Ryszarda Bieleckiego – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach wraz z pracownikami.
Wśród obecnych gości byli także: p.Krzysztof Łojewski - Prezes Banku Spółdzielczego w Łomazach, p. Jan Charycki – Prezes Łomaskiego Stowarzyszenia Rozwoju, p. Łukasz Węda - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka, p.Jerzy Kalinowski – Kierownik Ośrodka Zdrowia w Łomazach oraz rodzice uczniów naszej szkoły na czele z p. Wiesławem Bańkowskim Przewodniczącym i p. Małgorzatą Juszczak –Wiceprzewodniczącą Rady Rodziców, a także nasi kochani sponsorzy.
Chór „Kanon” wykonał pieśń „Ojczyzno miła” skomponowaną przez dyrygenta p. Grzegorza Kulickiego z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej, przy akompaniamencie Michała Dymowskiego ucznia kl. Vb i Ewy Golby, absolwentki szkoły oraz dawną pieśń szkoły „Ojczyzna nasza”. Polonez zaprezentowany przez przedszkolaków przygotowanych przez p. Ewę Karpowicz i p. Małgorzatę Kaczan zachwycił zgromadzonych. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach pod batutą p. Wojciecha Lesiuka.
100-lecie szkoły jest doskonałą okazją, aby docenić i nagrodzić pedagogów, pracowników obsługi i administracji oraz osoby związane z oświatą. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej p. Tadeusz Sławecki, Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorował: p. Waldemara Droździuka - Wójta poprzednich kadencji - za pomoc, której udzielał przez 28 lat placówkom oświatowym z terenu naszej gminy i życzliwe podejście do spraw szkoły, Wicedyrektorów Zespołu Szkół w Łomazach p. Alinę Lewczuk i p. Dorotę Biesiadę - za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i wzorową pracę na stanowisku wicedyrektora. Marszałek Województwa Lubelskiego p. Sławomir Sosnowski wręczył Dyplomy Uznania: ks. Adamowi Kameckiemu - proboszczowi parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach za opiekę duchową nad szkolną społecznością i sprawowanie eucharystii w jej intencji, umacnianie życia religijnego młodzieży i przybliżanie Słowa Bożego, propagowanie patriotycznych i obywatelskich postaw oraz zaangażowanie w życie szkoły, p. Jerzemu Czyżewskiemu - Wójtowi Gminy Łomazy za owocną współpracę z dyrekcją szkoły oraz wspieranie szkolnych inicjatyw, zmierzających do wszechstronnego rozwoju ucznia i promocji szkoły w środowisku lokalnym, p. Wiesławowi Bańkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Rodziców za wzorowe sprawowanie funkcji Przewodniczącego Rady Rodziców, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i wspieranie działań rodziców na rzecz budowania pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym.
Wójt Gminy Łomazy p. Jerzy Czyżewski przyznał swoje nagrody p. Annie Filipiuk -dyrektorowi i p. Dorocie Biesiadzie -wicedyrektorowi Zespołu Szkół w Łomazach.
Specjalne Nagrody Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej otrzymali: p. Alina Lewczuk, p. Ewa Korszeń, p. Ireneusz Korszeń, p. Teresa Paszkowska, p. Artur Romaniuk, p. Maria Syrytczyk, p. Wojciech Telaczyński, p. Monika Trochonowicz, p. Marta Bednaruk - Bańkowska, p. Anna Lesiuk, p. Dorota Łaska, p. Anna Łojewska, p. Dorota Nazarewicz, ks. Andrzej Ognik, p. Ewa Prokopiuk, p. Marek Prokopiuk, p. Małgorzata Szewczyk, p. Paweł Tokarski.
Za szczególne zaangażowanie w pełnienie obowiązków służbowych, dyrektor przyznał nagrody specjalne pracownikom administracji i obsługi: p. Marcie Bańkowskiej, p. Małgorzacie Dżyg, p. Elżbiecie Gierczuk, p. Urszuli Jarockiej, p. Beacie Juszczuk, p. Małgorzacie Telaczyńskiej, p. Witoldowi Bujwidowi, p. Zofii Maksymiuk, p. Dariuszowi Uścińskiemu, p. Barbarze Szudejko, p. Eugenii Demczuk, p. Ewie Stanilewicz, p. Marcie Szudejko, p. Celinie Tur i p. Iwonie Śnitko.
Za zrozumienie potrzeb naszej szkoły, finansowe wsparcie i pomoc w organizacji Jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Łomazach dyrektor szkoły wyraziła wdzięczność sponsorom „Ludziom wielkiego serca”, wręczając „Certyfikaty Dobroczynności”. Otrzymali je: „ibf” – p. Sławomir Dymowski, „MARIO PRESTO” – p.Mariusz Burdzyluk, Delikatesy Centrum – p.Zbigniew Gołoś, Green Office Ecologic – p.Monika i Maciej Jaroszukowie, Blacharstwo Lakiernictwo – p.Krzysztof Kamiński, Producent Palet Drewnianych – p. Marian Serhej, Zakład Stolarsko Budowlany – p. Zdzisław Serhej, Bank Spółdzielczy w Łomazach – p.Krzysztof Łojewski, Fundacja „Bialskie Horyzonty” – p. Andrzej Lubański, JB Multimedia – p. Jerzy Bielecki (jest sponsorem nagród w konkursach związanych ze 100-leciem szkoły, które wręczono podczas niedzielnego Festynu Rodzinnego), Zakład kamieniarski PROFIL - p.Tomasz Morgunowicz, Komunalnik sp. z o.o. w Białej Podl., Pieczarkarnia – p. Wojciech Łochina (Dubów), Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Ap. Piotra i Pawła, „Dach-Serwis” – p. Marlena i Roman Karpowiczowie, PHU „Ksemar” – p. Andrzej Hajbos, NO PROBLEM – p.Paweł Tokarski, AT WIRTUS –p. Artur Romaniuk, GS SCh w Łomazach, Agencja Reklamowa AGRAFFKA S.c. –p. Dorota Józefaciuk i p.Michał Ciołek, Biuro Usług Medialnych SHOWMEN – p.Wojciech Andrzejuk, AKSER – p.Tomasz Hryniewicz, Delikatesy Centrum Rossosz – p.Barbara i Marek Bujnikowie, "Dąb" tartak – p.Krzysztof Waśkiewicz, Alma sp.j. Stacja paliw – p.Andrzej Orgoński, Stacja paliw Firma ROBEX – p.Robert Łaski, Apteka Łomazy – p.Teresa Derlukiewicz, „Szwagry sp. j.” – p.Wiesław Knyszewski, PPHU Gramar Sp. z o.o. – p.Krzysztof Łojewski, P.H.U. SONA Hurtownia Chemii Gospodarczej – p. Krzysztof Cybulski, MH Projekt – p.Marcin Hryniewicz, Zakład Fryzjerski „U Agaty" - p. Agata Bielecka, Kwiaciarnia „Just-Decor” –p. Justyna Tykałowicz, Usługi Kominiarskie i Wysokościowe -p. Krzysztof Abramek, Wilmax” – p. Agnieszka Wilbik, P.H.U. – p. Marek Wilbik, POLSOFT SYTEMY INFORMATYCZNE – p. Piotr Raczyński, „FOTO” – p.Marek Rusek, p.Sylwia i Krzysztof Derlukiewiczowie, „ZAKŁAD BUDOWNICTWA LINIOWEGO TELBIAL SPÓŁKA Z.O.O.” – p.Waldemar Lasiecki, Zakład mechaniki i blacharstwa samochodowego – p. Jarosław Bielecki, P.H.U. - p. Andrzej Wysocki, p.Sławomir Stefan Kaczyński i p. Jan Kaczan.
Słowa podziękowania skierowane zostały również do osób obdarzonych talentem plastycznym, które udostępniły swoje prace na wystawę: p. Anna Mańczyna, p. Arkadiusz Ziętecki, p. Monika Supruniuk, p. Teresa Kulicka, p. Renata Owczaruk, p. Anna Lesiuk, p. Urszula Lewkowicz i p. Dorota Kulicka.
Prezentacja multimedialna „Przez stulecie” przygotowana przez p. Bogumiłę Wińską
i p. Annę Lesiuk przybliżyła historię Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Łomazach od jej powstania do chwili obecnej. Wysłuchaliśmy również wspomnień p. Heleny Buczko, wieloletniego nauczyciela i wicedyrektora szkoły oraz wiersza autorstwa p. Marii Romaniuk – Łosickiej, absolwentki szkoły. Szkolne koło teatralne „Promyk” pod kierunkiem p. Elżbiety Bieleckiej zaprosiło do obejrzenia przedstawienia „Na przerwie”.
Pani dyrektor podziękowała za pomoc i zrozumienie, jakim obdarzył nas włodarz gminy p. Jerzy Czyżewski i władze samorządowe. Słowa podziękowania złożyła emerytowanym dyrektorom za serce i wysiłek włożony w rozwój szkoły, nauczycielom, absolwentom, sympatykom i wszystkim przyjaciołom szkoły oraz sponsorom za zaangażowanie w organizację obchodów. Dzięki tym działaniom „Przeszłość zachowana w pamięci stanie się częścią teraźniejszości”.
Wszyscy goście, absolwenci, uczniowie i rodzice zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły, oglądania wystaw, na spotkania integracyjne w „kawiarenkach”, na poczęstunek oraz bal absolwenta.
Jubileuszowe uroczystości zakończył Festyn Rodzinny, który odbył się na hali sportowej w niedzielę 18 października. Pod okiem animatorów dzieci uczestniczyły w zabawach integracyjnych i konkursach sportowych, bawiły się w basenie z piłeczkami, na dmuchanej zjeżdżalni, puszczały bańki mydlane i malowały twarze. Można było również obejrzeć pokazy Teakwon-do, łucznictwa tradycyjnego, występy zespołu muzycznego Tentative, zespołów wokalnych Śpiewam bo lubię, Wiem dokąd idę, teatru obrzędowego Czeladońka, Teatru Cieni oraz występ młodzieży z zaprzyjaźnionej szkoły nr 13 w Brześciu. W ramach Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przedstawiono multimedialną prezentację o tematyce prozdrowotnej i profilaktycznej oraz zorganizowano konkursy wiedzy.
Dużym zainteresowaniem byłych absolwentów cieszyły się różne wystawy, np. wystawa zdjęć ph. „Szkoła w obiektywie przeszłości” oraz multimedialne stanowiska z kronikami szkoły. Odbywały się spotkania integracyjne w klasach i w dwóch ,,kawiarenkach”, gdzie przy kawie czy herbacie można było mile spędzić czas. Motto i rekwizyty z dawnych lat były doskonałym tłem do wykonywania pamiątkowych fotografii.
Dyrektor Zespołu Szkół wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły, zaangażowanym w organizację jubileuszowych uroczystości.

Galeria