"Łomaska Cegielnia" - otwarcie

cegielnia lomazy11 lipca 2020 r. w strugach deszczu, odbyło się oficjalne otwarcie terenu rekreacyjnego w Łomazach pn. Zbiorniki wodne "Łomaska Cegielnia". Otwarcia dokonał Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Łomazy Andrzeja Wińskiego. W projekt zagospodarowania terenu po byłej łomaskiej cegielni, zaangażował się Wójt gminy, korzystając ze środków zewnętrznych.


Otwarcie poprzedziły zawody wędkarskie, które rozpoczęły się przed godz. 5.00. rano. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała komisja sędziowska na czele z Moniką Stolarczyk.

 

Historia:
Cegielnię wybudowano w 1959 r., a już od 1960 r. rozpoczęto wydobywać glinę z miejsca gdzie obecnie znajdują się stawy. Produkowała rocznie nawet do 1,5 mln cegieł. W 1995r nabył ją i prowadził do 2008r pan Andrzej Szczepański, ostatni właściciel aktywnej Cegielni .W tym czasie w naszym regionie pozostały i pracowały dwie znane cegielnie, w Łomazach i Chotyłowie: łomaska cegła była bardziej czerwona, a chotyłowska jaśniejsza.


Teren cegielni, dnia 1 lutego 2013 roku został przekazany aktem notarialnym w formie darowizny gminie przez Wspólnotę Gruntową Wsi Łomazy, Projekt zagospodarowania terenu po byłej cegielni, został opracowany przez studentów Studenckiego Koła Naukowego Planistów „SmartCity” z UMCS, wydziału Nauki o Ziemi i Gospodarce Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, pod kierunkiem pani doktor Dagmary Kociuby, z którym gmina od 2016 roku współpracuje przy organizacji praktyk. Studenci Aniela Krupińska i Karol Tobiański w ramach współpracy opracowali zagospodarowanie.


Od lat w strategii rozwoju gminy Łomazy była wpisana inwestycja w rozwój tego miejsca, stąd w 2018 roku, gmina ubiegała się o dofinansowanie unijne w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w obszarze Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne RPO WL na lata 2014 – 2020.


Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawów po byłej cegielni w Łomazach” został wybrany do dofinansowania. Koszt inwestycji to 809 704,15 zł, w tym 85%, tj. ok 600 tys. zł. dofinansowania kosztów kwalifikowanych pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Na blisko 6 hektarowej powierzchni po dawnej cegielni, powstał kompleks rekreacyjno-turystyczny. Podstawowym celem przeprowadzonych prac było przywrócenie wartości użytkowych i przyrodniczych, terenowi wokół stawów po byłej cegielni w Łomazach, nadając im nowe funkcje społeczne.


Dopiero w trzecim przetargu udało się wyłonić wykonawcę, którym została firma z Rakowisk, Usługi i Pośrednictwo Kazimierz Semeniuk. Nadzór pełniła firma Investcom sp. z o.o. z Białej Podlaskiej. Rolę koordynatora projektu pełnił pan Grzegorz Kowalewski, który wraz z panią Skarbnik Renatą Józefaciuk prowadzili nadzór finansowy i rozliczenie projektu. Teren ten jest obecnie pod opieką wędkarzy zrzeszonych w sekcji wędkarstwa klubu Sportowego Niwa Łomazy. Opiekują się nim, zarybiają stawy ze środków ze sprzedaży zezwoleń na połów.


Otwarcie, w godzinach wieczornych uatrakcyjnili: Teatr Czeladońka z Lubenki w hołdzie Kazimierzowi Kusznierów w jego Baśni o Nocy Świętojańskiej, Zespół Luteńka z Koszoł oraz Uliczny Teatr Ognia Antidotum z Białej Podlaskiej.

Galeria