KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ DESZCZ NAWALNY i GRAD

pole dyn zalene wodą Gmina LomazyW związku z sygnałami wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych deszczem nawalnym i gradem, który na terenie Gminy Łomazy miał miejsce Wójt Gminy Łomazy informuje, że rolnicy , którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku w/w niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

Wyznacza się nieprzekraczalny termin składania wniosków: do dnia 10 lipca 2020 roku (piątek).

Miejsce: Urząd Gminy Łomazy, parter punkt obsługi klienta.


Zgodnie z wytycznymi działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. W związku z powyższym rolnicy, którzy zamierzają złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych proszeni są o niepodejmowanie żadnych prac agrotechnicznych w uprawach, w których powstały straty.

W przypadku gdyby wystąpiły następne niekorzystne zjawiska atmosferyczne powodujące szkody w uprawach polowych procedura zgłaszania i szacowania szkód pozostaje ta sama.


Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem:

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/