Unieszkodliwienie odpadów azbestowych

UGUrząd Gminy Łomazy informuje, że w dniach 02.11.2015 – 27.11.2015r. rozpocznie się nabór wniosków na 2016r. do projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” realizowanego w ramach szwajcarsko – polskiego programu współpracy.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. (83) 3417076.

Wniosek