Informacja Wójta Gminy Łomazy dotycząca ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

lomazyDo dnia 31 grudnia 2020 r. właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) oraz przydomową oczyszczalnię ścieków muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Urzędu Gminy Łomazy.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków .


W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łomazy o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Łomazy w terminie do 30 czerwca 2020 r.

 

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Łomazy ul. Plac Jagielloński, 21-532 Łomazy, na stronie internetowej Urzędu https://www.lomazy.pl lub u sołtysa.

 

Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy Łomazy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W przypadku nie złożenia oświadczenia Wójt Gminy Łomazy będzie zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.


Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Łomazy będą systematycznie weryfikować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy UCPG właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.


Według zasad dobrej praktyki rolniczej wymaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy udzielaniu dopłat, niedopuszczalne jest by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.


Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych.

Zgłoszenie