Odwołany odbiór odpadów na PSZOK

Herb Gminy ŁomazyWójt Gminy Łomazy w uzgodnieniu z firmą Komunalnik z Białej Podlaskiej informuje, że w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w dniu 24 kwietnia 2020 roku zostaje odwołany odbiór odpadów na PSZOK przy ulicy Rolniczej teren dawnego SKR). W związku z powyższym zostanie wskazany dodatkowy termin odbioru odpadów wielkogabarytowych z PSZOK w Łomazach.

Jednocześnie przypominamy o zakazie porzucania odpadów w miejscach do tego niedozwolonych co grozi karą grzywny do 500 zł zgodnie z Kodeksem Wykroczeń art. 75.