Utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łomazy w sezonie zimowym 2015/2016

UGW związku ze zbliżającym się sezonem zimowym 2015/2016 Wójt Gminy Łomazy informuje, że do dnia 06.11.2015 r. przyjmowane będą zgłoszenia osób lub podmiotów zainteresowanych zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie poszczególnych miejscowości.
Wniosek powinien zawierać informację na temat posiadanego sprzętu, miejscowości, której oferta dotyczy oraz stawki wynagrodzenia za godzinę odśnieżania.