Bialskopodlaska LGD otrzymała bonus w wysokości 1 000 000,00 zł

Herb Gminy łomazyBialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału w przeprowadzeniu procedury aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020.

Informacja