MojeStypendium.pl

Szanowni Państwo,

coraz więcej samorządów w Polsce prowadzi własne programy stypendialne, wspierając uzdolnionych mieszkańców gminy, powiatu czy województwa, a także informuje o programach wsparcia dla obywateli. Z pewnością wśród mieszkańców Państwa gminy są osoby uzdolnione w różnym wieku, uczniowie, studenci, młodzi naukowcy, a także nauczyciele i opiekunowie. Wiele z nich poszukuje wsparcia w rozwoju. Jednym z narzędzi pomocy jest dobry program stypendialny.

Jako Fundacja od ponad 10 lat aktywnie działamy na rzecz popularyzacji wiedzy o programach stypendialnych. Od 2006 roku prowadzimy portal MojeStypendium.pl, w którego bazie od początku istnienia serwisu zgromadziliśmy ponad 11 tysięcy ofert stypendiów, konkursów i staży.

Ponadto na portalu publikujemy artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją. Kontynuujemy rozpoczęty pod koniec 2019 roku cykl Kierunek: świat, w którym przybliżamy zagadnienia związane ze studiowaniem za granicą. Regularnie przygotowujemy zestawienia stypendiów i konkursów o otwartych naborach, kierowanych do konkretnych grup.

Nasza działalność obejmuje także wsparcie organizacji w tworzeniu i udoskonalaniu programów stypendialnych czy realizację badań „rynku stypendialnego” w Polsce. Poza regularnie publikowanymi na naszym portalu artykułami kierowanymi do organizatorów stypendiów, przygotowujemy publikacje na podstawie szeroko zakrojonych badań i analiz przeprowadzonych przez Zespół Fundacji. W 2018 przeprowadziliśmy kompleksowe badanie polskich organizacji stypendialnych. Na jego podstawie opracowana została broszura „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?”, w przystępny sposób prezentująca informacje o stypendiach w Polsce.

Wierzymy, że wartościowe inicjatywy stypendialne, będące elementem rozbudowanej sieci wsparcia, są nieodzownym narzędziem pomagającym wyrównywać szanse młodych ludzi w dostępie do edukacji i rozwoju.

MojeStypendium.pl