Wielosektorowa misja gospodarcza we Francji

Województwo Lubelskie ogłasza nabór wniosków przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego do uczestnictwa w wielosektorowej misji gospodarczej do Francji (region Lotaryngii) w dniach 11-13 listopada 2015 r.

Więcej na: www.invest.lubelskie.pl