"Kraszewski" Komputery dla bibliotek 2019

Poszerzenie oferty Gminnej Biblioteki Publicznej w Łomazach w ramach Programu Instytutu Książki ,,Kraszewski" Komputery dla bibliotek 2019 ‘’
Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach została zakwalifikowana do Programu Instytutu Książki ,,Kraszewski" Komputery dla bibliotek 2019’’


Głównym celem programu jest rozwinięcie bazy informacyjnej, komunikacyjnej i edukacyjnej biblioteki.
W ramach zrealizowanego zadania zakupiono komputery, oprogramowania oraz komputerowe urządzenia peryferyjne.
Przy doborze uwzględnione zostały potrzeby naszej biblioteki w celu:
- utworzenia katalogu elektronicznego oraz elektronicznego systemu wypożyczeń
- zabezpieczenia danych systemów bibliotecznych
- sprawniejszego korzystania z Internetu
-zmniejszenia kosztów użytkowania druku
oraz poszerzenie oferty dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki kodowania i robotyki.


Całkowita kwota wydatków na realizację zadania wyniosła 32 730 zł.
Finansowy wkład własny biblioteki wyniósł 5 330 zł. oraz dofinansowanie ze środków Instytutu Książki 27 400 zł.