WYPOCZYNEK DLA DZIECI OSÓB UBEZPIECZONYCH W KRUS FERIE ZIMOWE 2020

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” po raz kolejny organizuje z dopłatą 750zł/osobę, wypoczynek dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest ubezpieczeniem (lub rentą) w KRUS.

Dla dzieci rolników pow. bialskiego proponowany jest turnus:
- w górach w terminie 14-23.01.2020 r. Dom Wypoczynkowy „U JĘDRKA i HANI”, 34-500 Zakopane, os. Rybkówka 1.

Warunki uczestnictwa
- wiek uczestnika: 10-16 lat (nieprzekroczone w okresie trwania turnusu);
- aktualna legitymacja szkolna;
- wypełniona karta kwalifikacyjna uczestnika oraz inne dokumenty (wg. wzoru);
- oryginalne zaświadczenie z placówki KRUS o ubezpieczeniu rolnika; (DANE ADRESOWE DZIECKA ZGODNE Z DANYMI NA ZAŚWIADCZENIU)
- kopia wpłaty 550zł na konto w Santander Bank Polska S.A, nr: 24 1090 1870 0000 0001 2990 7320 (z adnotacją: Wpłata na działalność statutową Związku – wypoczynek ZIMOWY);


Koordynatorem wyjazdu na powiat bialski jest Pani Monika Głowacka tel. 507-731-880

Oferta
Program
Zgłoszenie