Upamiętnienie miejsca zagłady

upamietnienie22 września 2019 roku w Studziance gm. Łomazy odbyło się upamiętnienie miejsca zagłady Żydów podczas II wojny światowej.

Uroczystości odbyły się na Szenejkach w Studziance w miejscu gdzie znajdował się obóz pracy podczas ostatniej wojny światowej.

Zebrani mieszkańcy Studzianki i gminy Łomazy wraz z Wójtem Jerzym Czyżewskim, grupą liczną ponad 150-osobowej izraelskiej młodzieży oraz przedstawicieli ambasady Izraela w Polsce w chwili zadumy oddali hołd pomordowanym. Włodarz gminy Łomazy podziękował młodym ludziom za pamięć o miejscach wspólnej historii. Podkreślił, że gmina dba o wspólne miejsca pamięci historii tamtych lat. Mieczysław Trochimiuk pomysłodawca i inicjator tego przedsięwzięcia przedstawił tragiczną historię lata i jesieni 1942 roku.upamietnienie2

W asyście strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Studziance, harcerzy z Łomaz nastąpiło udostępnienie placu pamięci zagłady Żydów w 1942 roku. Zebrani mogli zobaczyć pamiątkowy kamień z tablicą informacyjną oraz 40 małych kamieni symbolizujących liczbę ofiar. Miejsce to powstało przy współpracy z Fundacją „Pamięć Która Trwa”, Gminą Łomazy, Stowarzyszeniem Rozwoju Miejscowości. Znajduje się ono 600 metrów od głównej szosy w Studzance. Najlepiej dojechać tam skręcając w drogę koło sklepu. Zainteresowanych doprowadzą postawione kierunkowskazy.

Wg relacji i zachowanych wspomnień, obóz pracy przymusowej dla Żydów w Szenejkach został założony wiosną 1941 r. Mieszkali oni w trzech lub czterech barakach otoczonych zasiekami z kolczastego drutu obok ogrodzenia stawu hodowlanego Walentego Szenejki. Szacuje się, że przez obóz przeszło ok. 1000 osób. Zgromadzeni w getcie, a zdolni do pracy fizycznej Żydzi, byli zatrudnieni przy budowie istniejącego po dziś dzień mostu do Szenejek. Kopali rów melioracyjny przez łąki oraz próbowali regulować wijącą się meandrami Zielawę. W lipcu 1942 roku Niemcy zamordowali ponad 30 więźniów. Część więźniów odprowadzono do Łomaz w las Hały. Kilkunastu z nich którzy pozostali i pilnowali obozu rozstrzelano jesienią 1942 roku na pobliskim polu. Zakopano ich później we wspólnej mogile.

Od lat istniała konieczność utrwalenia tragicznych wydarzeń z 1942 roku. To ostatni czas na to aby pamięć o zagładzie Żydów została utrwalona. Wiele osób od lat wskazywało na podjęcie konkretnych działań. Niektórzy nie doczekali. Należy pamiętać, że 77 lat temu zginęli ludzie, mieszkańcy naszego tej okolicy. Przecież oni mieli swoje rodziny, plany i marzenia. Przeżyły tylko jednostki. Zachowały się relacje ocalonych i wspomnienia mieszkańców Studzianki oraz regionu mówiące o tamtych czasach. W większości pokrywają się one co daje nam obraz bardzo smutnej historii, którą dzisiaj trudno zrozumieć dla współczesnych. Przeszłość zostawiła na trwale tragiczny ślad w Szenejakch.