I N F O R M A C J A

wybory gmina lomazyWójt Gminy Łomazy uprzejmie informuje, że Zarządzeniem Nr. 53/19 z dnia 25 września 2019r. została rozpoczęta procedura wyboru Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy.


Zarządzenie określa kalendarz wyborczy, a także druki obowiązujące w w/w wyborach. Wszelkie informacje dotyczące wyborów MRG będą zamieszczane na stronie internetowej www.lomazy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Rada Gminy Łomazy utworzyła okręgi wyborcze dla wyboru Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy:
Okręg wyborczy Nr 1 – uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych zamieszkali na terenie Gminy Łomazy – 7 mandatów,
Okręg wyborczy Nr 2 – uczniowie uczęszczający do szkół średnich zamieszkali na terenie gminy Łomazy – 8 mandatów.


Do przeprowadzenia wyborów MRG zostanie powołana Okręgowa Komisja Wyborcza składająca się z 5 osób, która będzie prowadziła rejestrację kandydatów na radnych MRG.


Druki potrzebne do zgłoszenia stanowią załączniki do w/w Zarządzenia.


Dodatkowych informacji w sprawie wyborów można zasięgać w Urzędzie Gminy Łomazy w godzinach pracy tj. 7.30 do 15.30 osobiście lub pod numerem telefonu 83 341 70 38.

Wójt Gminy
/-/ Jerzy Czyżewski

Zarządzenie nr 53