Harmonogram dowożenia uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach

lomazyHarmonogram dowożenia uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach
Rok szkolny 2019/2020
Obowiązuje od dnia 02.09.2019 r.

Harmonogram