INFORMACJA

lomazyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach informuje, że od 01-08-2019 r. przyjmowane będą wnioski w wersji papierowej dotyczące ustalenia prawa do:
- świadczenia wychowawczego,
- świadczenia dobry start,
- zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Formularze w/w wniosków można pobrać w tut. ośrodku lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Łomazy.


Ponadto informuję, że w/w wnioski można także złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych banków, portalu informacyjno – usługowego Emp@tia, platformy usług elektronicznych ZUS.