SEMINARIUM WYJAZDOWE BIBLIOTEKARZY

seminarium25 czerwca w Gminie Łomazy odbyło się seminarium wyjazdowe bibliotekarzy miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego - zorganizowane przez MBP w Białej Podl.
Celem szkolenia było zapoznanie się ze zmianami w funkcjonowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łomazach oraz włączenie się w obchody Roku Kultury Ludowej w Powiecie Bialskim.


Uczestnicy zwiedzili GBP i GOK w Łomazach, których siedziba została wyremontowana i rozbudowana z uzyskanego dofinansowania z funduszy unijnych.
Następnie bibliotekarze udali się do Klubu Wiejskiego w Lubence na spotkanie z p. Kazimierzem Kusznierowem - założycielem i kierownikiem teatru obrzędowego "Czeladońka" - który opowiedział historię swojej działalności.
Obejrzeli zdjęcia z przedstawień teatru i wystawę prac p. Adama Pańczuka. Zwiedzili również amfiteatr oraz miniskansen w Lubence.


Kolejnym punktem programu była wieś Studzianka i Muzeum Wsi Podlaskiej p. Józefaciuków. Uczestnicy seminarium obejrzeli ekspozycję przedmiotów i urządzeń używanych w codziennym życiu dawnej wsi podlaskiej.
W drodze powrotnej bibliotekarze odwiedzili cmentarz tatarski.

Galeria