Komunikat dotyczący zgłaszania strat w uprawach w związku z suszą

lomazy

Wójt Gminy Łomazy informuje, iż rolnicy, którzy zostali poszkodowani w wyniku suszy powstałej w 2019 roku, mogą składać w Urzędzie Gminy oświadczenia o wielkości poniesionych strat w uprawach rolnych i sadach w terminie do 12 lipca 2019 roku.

Oświadczenia powinny być zgodne z danymi we wniosku o płatności bezpośrednie składane do ARMiR.

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oświadczenia o uprawach, które jest niezgodne z wnioskiem o płatności bezpośrednie.

O ewentualnych formach pomocy zadecyduje Wojewoda Lubelski.

Prosimy składać oświadczenia do UG Łomazy wraz z kserokopią wniosku obszarowego złożonego w ARiMR.

 

Urząd Gminy Łomazy z niepokojem obserwuje zjawiska pogodowe z ostatnich tygodni, związane z bardzo wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów. Rolnicy alarmują, iż nastąpiło bardzo duże odparowanie wody.


Komunikaty IUNG-PIB w Puławach dotyczące wystąpienia warunków suszy w Polsce ogłaszane są z pewnym opóźnieniem, natomiast straty w uprawach muszą być oszacowane jeszcze przed zbiorami.
Zgodnie z raportem za okres: 04 (21.IV - 20.VI) w województwie lubelskim największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych.


W związku z powyższym Urząd Gminy Łomazy apeluje, aby rolnicy nie zgłaszali do urzędów gmin wniosków o oszacowanie strat „na ostatnią chwilę”, gdyż komisje nie zdążą zakończyć swej pracy przed nadejściem żniw. Przypominamy także, że obowiązujące prawo nie pozwala na szacowanie strat u rolników, którzy nie złożyli stosownego wniosku w urzędzie gminy.
Standardowymi formami pomocy dostępnymi dla rolników są:
- kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji,
- udzielenie przez KRUS odroczenia terminu płatności składek lub ich rozłożenia na raty,
- udzielenie przez KOWR odroczenia terminu płatności rat za sprzedaż lub dzierżawę ziemi lub rozłożenia ich na raty,
- udzielenie przez samorządy ulg w podatku rolnym.


Niezależnie od powyższego, w przypadku wystąpienia szczególnie dotkliwej klęski, po zakończeniu szacowania strat przez komisje klęskowe rząd może podjąć decyzję o udzieleniu nadzwyczajnego wsparcia do powierzchni upraw, które ucierpiały w najwyższym stopniu.

Pismo z LUW w Lublinie
Oświadczenie uprawy
Oświadczenie zwierzęta
Oświadczenie budynki
Oświadczenie sady