Od 1 lipca 2019 r. nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

lomazyOd 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (DLA OSÓB FIZYCZNYCH - informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o gruntach i informacje o lasach, DLA OSÓB PRAWNYCH - deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny, leśny).
Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Jeżeli zatem obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r. podatnik, który  jest zobowiązany do złożenia informacji i deklaracji dokonuje tego na dotychczasowych wzorach formularzy.

Formularze