OBWIESZCZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej nr. 9 w Łomazach powołanej przez Wojewódzką Komisję Wyborczą do przeprowadzania wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Bialskim.


1. Małgorzata Rudzka – przewodniczący;
2. Katarzyna Pawlik – zastępca przewodniczącego;
3. Joanna Malewicz – sekretarz;
4. Katarzyna Makarewicz – członek komisji;
5. Grażyna Tyszewska – członek komisji.


Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Pl. Jagielloński 27, 21-532 Łomazy, Sala Konferencyjna.
Okręgowa Komisja Wyborcza pełni dyżury w dniach 04 lipiec 2019 r. w godz. 9.00 – 11.00 oraz w dniu 05 lipiec w godz. 13.00 – 15.00.


Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej przyjmowane są w czasie dyżurów do dnia 05.07.2019 r. Druki dokumentów można pobierać w czasie pełnienia dyżurów lub ze strony www.lir.lublin.pl. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby rolniczej będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Łomazach, najpóźniej do dnia 17.06.2019 r. przez okres 5 dni w godzinach pracy Urzędu.