Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

lomazyInformuję, że w związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawczych w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się z prośbą o dokonanie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej w liczbie 1 osoba.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 r. Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów jest niedopuszczalne. Wybory ławników odbędą się w październiku 2019 roku.

Karty zgłoszenia kandydatów na ławników można odbierać w Urzędzie Gminy Łomazy /pokój USC/ w godzinach pracy urzędu i na stronie internetowej.

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Sekretarz Gminy tel.: 83 341 70 38.

Informacja
Karta zgłoszenia