Szkolenie BHP

krus lomazyPlacówka Terenowa KRUS w Białej Podlaskiej zaprasza rolników i ich domowników z gminy Łomazy na szkolenie, które odbędzie się 2 czerwca o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej w Studziance.
Prowadzący spotkanie omówią zasady bhp w gospodarstwie rolnym, zagrożenia zdrowia i życia występujące podczas pracy w rolnictwie, podstawowe zagadnienia dotyczące ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników, świadczeń z KRUS oraz rehabilitacji leczniczej.


Na zakończenie spotkania pracownicy KRUS przeprowadzą konkurs z zakresu omawianych zagadnień. Na najlepszych czekają nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS.
Wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają broszurki i ulotki informacyjne z zakresu BHP w rolnictwie.