Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

50 lomazy

W sobotę 27 kwietnia 2019 r. szesnaście par małżeńskich z Gminy Łomazy świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym w Łomazach pod przewodnictwem Ks. Kanonika Adama Kameckiego proboszcza Parafii Łomazy. W koncelebrowanej mszy brali udział Ks. Mariusz Czyżak – proboszcz Parafii Korczówka i Ks. Tadeusz Tomasiuk Proboszcz Parafii Dokudów.

W drugiej części uroczystości, która odbyła się w GOK Łomazy brali udział Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski, Małgorzata Bogusz Z-ca Dyrektora Biura Organizacji, Kadr i Budżetu LUW, Bogusław Bierdziński LUW, Marek Uściński i Mateusz Majewski Radni Powiatu Bialskiego, Andrzej Wiński Przewodniczący Rady Gminy, Ireneusz Korszeń Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Ryszard Bielecki Dyrektor GOK, Jerzy Czyżewski Wójt Gminy, Marianna Łojewska Sekretarz Gminy.

Wszystkich powitał Wójt Gminy Jerzy Czyżewski. Złożył życzenia Jubilatom, podkreślając znaczenie rodziny dla obecnego pokolenia. Stwierdził, że Jubilaci stanowią wzór do naśladowania pokazując, iż mimo różnych trudności jakie zdarzyły się w ciągu tak długiego czasu można wspólnie wytrwać i stworzyć piękną rodzinę.

jubileusz lomazy

Wicewojewoda Lubelski pogratulował Jubilatom doczekania wspaniałego jubileuszu i wręczył przyznane przez Prezydenta RP medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Radni Powiatu wręczyli listy gratulacyjne Starosty Bialskiego, Przewodniczący Rady Gminy, Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy wręczyli kwiaty i listy gratulacyjne.

Uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego uświetniła Strażacka Orkiestra Dęta z Łomaz.

Swoje złote gody świętowały następujące pary małżeńskie:

 • Stanisława i Aleksander Bachonko
 • Jadwiga i Ryszard Bańkowscy
 • Danuta i Marian Bańkowscy
 • Marianna i Kazimierz Derlukiewicz
 • Teresa i Krzysztof Charkiewicz
 • Alicja i Tadeusz Jeruzalscy
 • Janina i Józef Krasa
 • Jadwiga i Jan Lichwirowicz vel Olichwierowicz
 • Janina i Wincenty Polubiec
 • Krystyna i Tadeusz Sacewicz
 • Helena i Szymon Sobechowicz
 • Jadwiga i Tadeusz Szutko
 • Danuta i Feliks Wińscy
 • Eugenia i Czesław Wińscy
 • Bogumiła i Janusz Żelisko
 • Alina i Marcin Żółkowscy

Następnie po symbolicznej lampce szampana odbyło się wspólne śpiewanie. Spotkanie sprawiło, że powróciły dawne wspomnienia. Jubilaci potwierdzili, że wzajemna miłość i rodzina to najlepszy lek na wszystkie trudności życia.

Galeria