Przebudowa oraz doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej

eu bibliotekaPrzebudowa podłóg, parapetów i drzwi oraz doposażenie w regały Gminnej Biblioteki Publicznej w Łomazach Na realizację tego przedsięwzięcia Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach pozyskał pieniądze poprzez wniosek o przyznanie pomocy złożony w BLGD w ramach naboru do finansowania operacji w zakresie tematycznym „Wybudowanie/ przebudowanie/ zagospodarowanie/wyposażenie obiektów lub miejsc ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze objętym LSR”.

 

Przedsięwzięcie współfinansowane w obszarze poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. By wykonać to zadanie i otrzymać wsparcie, została podpisana umowa pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łomazach a Samorządem Województwa Lubelskiego w Lublinie. Całkowita wartość projektu wyniosła 65 217,90 zł. Celem operacji jest promocja regionu i jego rozwój na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju poprzez poszerzenie oferty czytelniczej oraz udoskonalenie strefy funkcjonalnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łomazach, a także wzrost liczby osób uczestniczących w formach aktywności społecznej.