Walne Zebranie LOK

lok lomazyZarząd Gminnego Koła LOK w Łomazach zawiadamia, że Walne Zebranie członków odbędzie 29.03.2019 o godz. 18.00 w remizie w Łomazach.

Porządek Zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie porządku zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania.
4. Odczytanie sprawozdań (Prezes, Skarbnik)
5. Odczytanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej.
6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
7. Wybór prezesa i członków Zarządu
8. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
9. Przedstawienie planów działalności i budżetu na dany rok.
10. Dyskusja i sprawy różne.
11. Zamknięcie zebrania.