Mama 4+

mama4Od 1 marca 2019 roku wchodzi w życie ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym tzw. Program „Mama 4 +”. Dzięki nowym przepisom emeryturę mogą otrzymać osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci po osiągnięciu wieku emerytalnego w przypadku, gdy nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Wniosek należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia.

Ustawa