Bezpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2019 r.

Od początku 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana obywatelom według nowych zasad. Obecnie z takiej pomocy może korzystać szerszy krąg osób zainteresowanych (wystarczy pisemne oświadczenie, że nie stać nas na płatną pomoc prawną) oraz w szerszym zakresie spraw.


Pomoc prawna jest także rozszerzona o sporządzanie projektów pism w określonych sprawach, a nie jedynie pomoc w ich sporządzaniu. W ramach systemu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obecnie dodatkowo jest świadczone poradnictwo obywatelskie polegające na udzielaniu porad dla osób zadłużonych oraz z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.


Nowością jest także możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bialskim:
1. Janów Podlaski, ul Bialska 6a
2. Międzyrzec Podlaski, ul Warszawska 30/32
3. Wisznice, ul Rynek 35
4. Biała Podlaska, ul Prosta 31