Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

lomazyZgodnie z uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Łomazy z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulegają zmianie stawki opłat za odpady komunalne. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr IV/24/19

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.


Obowiązek zawiadamiania o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.